DESIGN & BUILD
HOTLINE: 0774 701 001

Ống kẽm nhúng nóng

 

  • Tiêu chuẩn sản xuất (Standard)ASTM, JIS G3444 - 1995, BS 1387 - 1985, TCVN
  • Nguyên liệu (Raw material)SPHC, SPHT1, SPHT2, SPHT3, SS400...
  • Độ dày lớp mạ (thickness of zinc)320 ~600g/m
  • Chủng loại (Kind of products)Ống tròn (round); ống vuông (square); ống hộp chữ nhật (rectangular)
  • Mục đích sử dụnghệ thống PCCC, cấp – thoát nước, ống dẫn và luồn cáp quang… (Application: re protection system, watersupply – drainage system, pipe for optical fiber cable…)

 BẢNG QUI CÁCH ỐNG THÉP ĐEN/ MẠ KẼM VUÔNG
AVAILABLE SIZE RANGES TABLE – SQUARE STEEL PIPES


BẢNG QUI CÁCH ỐNG THÉP ĐEN/ MẠ KẼM CHỮ NHẬT
AVAILABLE SIZE RANGES TABLE – RECTANGULAR STEEL PIPES


BẢNG QUI CÁCH ỐNG THÉP ĐEN/ MẠ KẼM TRÒN
AVAILABLE SIZE RANGES TABLE – ROUND STEEL PIPES


 
 
Hotline 0774 701 001