DESIGN & BUILD
HOTLINE: 0914 779 247

Sửa chữa - bảo trì chuyên nghiệp xây dựng, nội thất, M&E...

Sửa chữa - bảo trì xây dựng, nội thất, hệ thống M&E... gọi 028.6274-9167

Phí tư vấn:
- Tp.HCM: khảo sát trong vòng 24h, báo giá giải pháp trong vòng 48h, chi phí khảo sát báo giá phương án: 300k/lần (phạm vi bán kính <10km) - 500k/lần (phạm vi bán kính <50km).
- Tp.HCM/ lân cận <100 km: khảo sát trong vòng 36h, báo giá giải pháp trong vòng 60h, chi phí khảo sát báo giá phương án: 1tr/lần.
- Khu vực khác: thoả thuận

*** Ghi chú: phạm vi bán kính lấy Quận 1, Tp.HCM làm trung tâm***


 
 
Hotline 0914 779 247