DESIGN & BUILD
HOTLINE: 0914 779 247

Nghị định quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Kỹ thuật  Miền Nam
Hotline: 028.6274-9167

Theo thông tin từ cổng thông tin điện tử của Bộ Xây Dựng trên trang www.xaydung.gov.vn, Chính Phủ vừa ban hành nghị định Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Nghị định này bắt đầu có hiệu lực từ 1/7/2015.

Nghị định quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
Nghị định quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng - 2015


Theo đó:

Nội dung của nghị định quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng được quy định với một số điểm đáng chú ý sau:

- Hướng dẫn Luật Xây dựng về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng; về bảo trì công trình xây dựng và giải quyết sự cố công trình xây dựng.
- Trong đó, có nêu về nguyên tắc chung về quản lý chất lượng công trình xây dựng là công trình xây dựng bắt buộc phải được kiểm soát chất lượng theo những quy định chung bắt đầu từ khâu chuẩn bị, thực hiện tiến trình đầu tư xây dựng, cho đến quản lý và sử dụng công trình vào mục đích cụ thể. Quy định này được nêu trong nghị định quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng nhằm đảm bảo an toàn cho người, tài sản, thiết bị của chính công trình và các công trình lân cận.
- Nguyên tắc phải nghiệm thu sau khi hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng và trước khi đưa vào sử dụng. Việc nghiệm thu này phải dựa trên các quy chuẩn cụ thể về thiết kế xây dựng, tiêu chuẩn áp dụng, các quy chuẩn về kỹ thuật khác và các yêu cầu nêu trong hợp đồng xây dựng.

Ngoài ra, nghị định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng còn có quy định riêng về thực hiện bảo trì công trình xây dựng như sau:

- Chủ sở hữu hoặc người quản lý công trình tự tổ chức thực hiện việc kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa công trình theo đúng quy trình được phê duyệt và phải đảm bảo đủ điều kiện năng lực thực hiện nhiệm vụ đó. Trong trường hợp thuê tổ chức để quản lý công trình thì tổ chức đó cũng phải có đủ điều kiện năng lực thực hiện nhiệm vụ.
- Kiểm tra công trình thường xuyên, định kỳ và đột xuất.
- Bảo dưỡng công trình theo kế hoạch bảo trì và quy trình bảo trì đã được phê duyệt
- Sửa chữa định kỳ công trình được thực hiện định kỳ theo quy trình
- Sửa chữa đột xuất khi có những hư hỏng do yếu tố đột xuất tác động.
- Trường hợp công trình có nhiều chủ sở hữu, thì ngoài chịu trách nhiệm bảo trì phần công trình thuộc sở hữu của mình, còn có trách nhiệm bảo trì phần công trình thuộc sở hữu chung theo quy định của pháp luật.
- Với các công trình chưa bàn giao, có trách nhiệm lập kế hoạch bảo trì và thực hiện bảo trì công trình theo quy định. Chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao hồ sơ bảo trì cho chủ sở hữu hoặc người quản lý trước khi bàn giao công trình.
................................
Chuyên mục tin tức về xây dựng.
Cập nhật liên tục về xây dựng.
Nhận yêu cầu xây dựng sửa chữa nhà với nhiều gói dịch vụ hấp dẫn tại đây.
Mọi thông tin chi tiết, xin gọi về:
Hotline: 028.6274-9167
Cty TNHH ĐTPT Kỹ Thuật Công Nghệ & Xây Dựng Miền Nam - chuyên cung cấp các dịch vụ xây dựng sửa chữa nhà khu vực Tp.HCM và các vùng lân cận.
 
 
Hotline 0914 779 247