DESIGN & BUILD
HOTLINE: 0774 701 001

Cải tạo nhà xưởng xuống cấp

Sau thời gian dài sử dụng, công trình, nhà xưởng dần xuống cấp theo thời gian. vì vậy cần cải tạo nhà xưởng, nâng cấp công trình để phù hợp với nhu cầu sử dụng trong cuộc sống hằng ngày  Công trình xuống cấp có thể do những nguyên nhân sau:
  • Công tác bảo trì định kỳ không được quan tâm đúng mực.
  • Hết hạn sử dụng
  • Chủ đầu tư sử dụng không đúng công năng à gây quá tải
  • Thi công không đạt chất lượng
  • Thiết kế không phù hợp
Ngoài ra, công trình cần cải tạo, nâng cấp để phù hợp với nhu cầu thay đổi của người sử dụng.
Công ty Kỹ thuật Miền Nam cung cấp dịch vụ sửa chữa, cải tạo nhà xưởng, nâng cấp công trình:
  • Sửa chữa gia cố nền, móng công trình
  • Cải tạo nhà xưởng, cải tạo công trình
  • Nâng cấp công trình để phù hợp với nhu cầu sử dụng
  • Nâng tầng, thêm sàn lửng...
  • Mở rộng công trình
 
 
Hotline 0774 701 001